Vítejte

Vítejte v dokumentaci pro Phalcon framework.

Mise

Naším cílem je nabídnout vývojářům pokročilý, na funkce bohatý framework, který mohou používat k vývoji výkonných aplikací s minimálním zatížením serverů.

Co je Phalcon framework

Phalcon je open source full stack framework pro PHP, vyvíjen jako rozšíření v jazyce C. Je optimalizován pro maximální výkon. Jeho unikátní architektura dovoluje frameworku být vždy v paměti a to dovoluje jeho funkcionalitu použít kdekoliv je potřeba, bez zbytečných kontrol a načítání souborů jako klasické PHP frameworky.

Usage

Developers do not need to know the C language to use Phalcon. Its interface is exposed as PHP classes under the Phalcon namespace, ready to be used.

Komponenty Phalcon frameworku nejsou na sobě pevně závislé a dovoluje použítí pouze objektů, které vývojář potřebuje ve své aplikaci bez nutnosti inicializovat celý framework, či vytvářet komponenty, které nepotřebuje.